7 ARKKIENKELIN ENERGIAAN VOIMAANTUMINEN – MASTER ETÄKURSSI

111,00  sis. 24% alv

Kuvaus

7 ARKKIENKELIN KURSSI ja VOIMAANTUMINEN

Arkkienkelin voimaantumisen vastaanottaminen tarkoittaa sitä, että olet kytköksissä kyseisen Arkkienkelin energiaan jota olet valinnut.

Arkkienkeli virityksen/voimaantumisen voi saada joko etävoimaantumisena.
Viritys/voimaantuminen kestää n. 10–15 minuuttia per Arkkienkeli, jonka aikana kyseisen Arkkienkelin energia voimistuu sinussa pysyväksi voimanvaraksi.
Tämä tarkoittaa sitä, että kykysi työskennellä kyseisellä Arkkienkeli energialla ja kanavoida tätä ihanaa Jumal energiaa, muuttuu paljon vahvemmaksi.
Jos olet jo herkistynyt/viritetty muihin energioihin, huomaat, että kykysi olla yhteydessä ja työskennellä, sekä kanavoida myös Arkkienkeli energiaa tulee huomattavasti paranemaan.

Kuinka voit saada Arkkienkeleitä auttamaan sinua?

Opit käyttämään erityisiä tekniikoita enkelien ohjauksen ja inspiraation saamiseksi ja
kuinka enkelit alkavat työskentelemään puolestasi, käsittelemällä kaikkea elämäsi arkisista yksityiskohdista ihmeisiin.
Niin kauan kuin se, mitä pyydät heitä tekemään, on positiivinen eikä vahingoita toisia ihmisiä tai häiritse elämäsi suunnitelmaa, enkelit vastaavat pyyntöösi.
Sinun ei tarvitse vain pyytää heitä auttamaan sinua henkilökohtaisesti, voit myös ohjata heitä suorittamaan suurempiakin tehtäviä.
Enkelit kirjaimellisesti odottavat, että annat heille tehtäviä.

On vain yksi sääntö, jota he harvoin rikkovat. He eivät puutu maailmaamme, ellemme pyydä heitä.

Voit asua missä tahansa päin Suomessa
Voimaantumisaika sovitaan etukäteen ajanvarauksella. Ohjeet saat etukäteen kuinka otat voimaantumisen vastaan. Missä tahansa oletkin tai mitä tahansa olet tekemässä… voimaantuminen tulee perille vaikka unohtaisit voimaantumisen ajankohdan kiireissäsi. Ilmoitamme sinulle sähköpostitse kun voimaantuminen on tehty.

Voimaantuminen 7 arkkienkelin energiaan. Valitse tätä kurssia vaistosi mukaisesti. Annamme sinun itse kulkea tiesi Arkkienkelin suuntaan. Me kytkemme voimakkaamman yhteyden sinun ja valitsemiesi Arkkienkelien välille. 

Alla lyhyt englanninkielinen selitys mihin kyseisen arkkienkelin voima keskittyy:

Archangel Michael:
Means “He who is like God”. Protection, space clearing, spirit releasement.
Arkkienkeli Michael: Tarkoittaa “Hän, joka on kuin Jumala”. Suojelu, tilan puhdistus, henki vapautuminen.

Archangel Raphael:
Means “God heals” or “God had healed”. Healing humans and animals, guidance and support for healers.
Archangel Raphael: Tarkoittaa “Jumala parantaa” tai “Jumala oli parantanut”. Parantaa ihmisiä ja eläimiä, ohjausta ja tukea parantajille.

Archangel Gabriel:
Means “God is my strength”. Art, communication, for all artists, writing, child conception and fertility.
Arkkienkeli Gabriel: Tarkoittaa “Jumala on voimani”. Taide, viestintä, kaikille taiteilijoille, kirjoittaminen, lapsen käsitys ja hedelmällisyys.

Archangel Jophiel:
Means “Beauty of God”. Known as “patron of artists”. Artistic projects and artists, beautiful thoughts, creativity.
Arkkienkeli Jophiel: Tarkoittaa “Jumalan kauneus”. Tunnettu “taiteilijoiden suojelijana”. Taiteelliset projektit ja taiteilijat, kauniit ajatukset, luovuus.

Archangel Zadkiel:
Means “The righteousness of God”. Benevolence, mercy, compassion, physical and emotional healing, memory enhancement, studies, tests, help to forgive yourself or someone else.
Arkkienkeli Zadkiel: Tarkoittaa “Jumalan oikeamielisyys”. Hyväntahtoisuus, armo, myötätunto, fyysinen ja emotionaalinen parantuminen, muistin parantaminen, tutkimukset, testit, auttaa antamaan anteeksi itsellesi tai jollekin toiselle.

Archangel Raziel:
Raziel means ”Secrets of God.”
He is the angel of clairvoyance and spiritual understanding.
Arkkienkeli Raziel: Raziel tarkoittaa “Jumalan salaisuuksia”. Hän on selvänäköisyyden ja henkisen ymmärryksen enkeli.

Archangel Ariel:
Ariel means ”lion or lioness of God”. Wealth & prosperity. She supports healers, teachers, service workers, and environmental causes. She is a healer of animals and plants and she is working closely together with another healing angel, Archangel Raphael. She provides healing to Earth and helps protect nature and the environment. She can be called on to help purify and protect water bodies, like oceans, rivers, lakes, streams, and ponds. Archangel Ariel is also a powerful Archangel of manifestation, prosperity, and abundance!

Arkkienkeli Ariel: Ariel tarkoittaa “Jumalan leijonaa tai leijonaa”. Varallisuus ja vauraus. Hän tukee parantajia, opettajia, palvelutyöntekijöitä ja ympäristöasioita. Hän on eläinten ja kasvien parantaja ja työskentelee tiiviisti toisen parantavan enkelin, Archangel Raphaelin kanssa. Hän parantaa maata ja auttaa suojelemaan luontoa ja ympäristöä. Häntä voidaan kutsua auttamaan puhdistamaan ja suojelemaan vesistöjä, kuten valtameriä, jokia, järviä, puroja ja lampia. Archangel Ariel on myös voimakas manifestaation, vaurauden ja runsauden arkkienkeli!

Kurssin ohjeet tulevat suomenkielisenä tai pyynnöstä myös englanninkielisenä.